úvod  informace  kontakty  příběh  Co je paliativní a hospicová péče?

↓Definice Světové zdravotnické organizace z roku 2002

↑ Paliativní péče je proces zlepšující kvalitu života pacienta a jeho rodiny, jež se ocitají tváří v tvář potížím spojeným se smrtelným onemocněním. Včasným a důkladným zhodnocením a léčbou bolesti a dalších fyzických problémů předchází a zmírňuje utrpení pacienta, vyhoví jeho psychosociálním a duchovním potřebám.

Paliativní péče
- zmírňuje bolest a tlumí příznaky, které působí trápení
- podporuje život, ale umírání bere jako přirozený proces
- nesnaží se smrt urychlit, ani oddalovat
- bere v potaz psychologickou a duchovní stránku péče
- nabízí podpůrné prostředky, které umožňují vést aktivní život v maximální možné míře
- týmovým přístupem reaguje na potřeby pacienta, včetně pomoci blízkým v případě úmrtí, pokud je třeba
- zlepšuje kvalitu života, což může i zlepšit průběh onemocnění
- je zahajována v časném stádiu onemocnění spolu s léčbou, která má za úkol prodloužení života, například s chemoterapií a radioterapií, zahrnuje vyšetření potřebná k porozumění a zvládání komplikací této léčby, způsobujících nepohodu a utrpení.

...text na stránkách WHO↓Komu je tato péče určená?

↑ Pacientům
- s pokročilým onkologickým onemocněním
- s pokročilým neurodegenerativním onemocněním (roztroušená skleroza, amyotrofická laterální skleroza)
- s pokročilým plicním onemocněním
- v terminálním stadiu některých dalších onemocnění (chronické srdeční selhání, selhání ledvin, jaterní selhání)
↓Co je to hospic?

↑ Z latinského "hospitium", dům, který sloužil k ubytování poutníků. Nyní se slovem "hospic" označuje zařízení, které pečuje o umírajícího člověka, snaží se zmírnit či odstranit bolest a další nepříjemné projevy daného stavu. Umožňuje intenzivní a nerušený kontakt s rodinou a zajistí komfort "jako doma", což v nemocnici málokdy lze vytvořit už jen z důvodů čistě provozních.
↓Co je to domácí hospic - mobilní hospicová péče?

↑ Je to paliativní péče poskytovaná pacientovi v jeho domácím prostředí. Péči poskytuje tým, který tvoří lékaři, sestry, ošetřovatelky, případně fyzioterapeuti. Dále je možno zapojit psychologa či duchovního. Péče je poskytována formou návštěv u pacienta v jeho domácím prostředí. Podmínkou je úzká součinnost ošetřujícího týmu s rodinou a blízkými.
↓Kde se vzalo slovo "paliativní" ?

↑ Z latinského palliare = přikrýt. Pallium je obdélníkový kus vlněné látky nošený v antice jako plášť, také insignie arcibiskupů připomínající šálu.
Zalézt do postele a přikrýt se dekou přináší komfort, utěšení.
Comforter (angl.) = utěšitel, ale také prošívaná deka nebo dudlík.
Pohoda duševní i fyzická se zajistí ...doma nejlíp.


pozadi_01.04.17_09.16.50