úvod  informace  kontakty  Co je paliativní a hospicová péče?

↓Definice Světové zdravotnické organizace z roku 2002

↑ Paliativní péče je proces zlepšující kvalitu života pacienta a jeho rodiny, jež se ocitají tváří v tvář potížím spojeným se smrtelným onemocněním. Včasným a důkladným zhodnocením a léčbou bolesti a dalších fyzických problémů předchází a zmírňuje utrpení pacienta, vyhoví jeho psychosociálním a duchovním potřebám.

Paliativní péče
- zmírňuje bolest a tlumí příznaky, které působí trápení
- podporuje život, ale umírání bere jako přirozený proces
- nesnaží se smrt urychlit, ani oddalovat
- bere v potaz psychologickou a duchovní stránku péče
- nabízí podpůrné prostředky, které umožňují vést aktivní život v maximální možné míře
- týmovým přístupem reaguje na potřeby pacienta, včetně pomoci blízkým v případě úmrtí, pokud je třeba
- zlepšuje kvalitu života, což může i zlepšit průběh onemocnění
- je zahajována v časném stádiu onemocnění spolu s léčbou, která má za úkol prodloužení života, například s chemoterapií a radioterapií, zahrnuje vyšetření potřebná k porozumění a zvládání komplikací této léčby, způsobujících nepohodu a utrpení.

...text na stránkách WHO↓Komu je tato péče určená?

↑ Pacientům
- s pokročilým onkologickým onemocněním
- s pokročilým neurodegenerativním onemocněním (roztroušená skleroza, amyotrofická laterální skleroza)
- s pokročilým plicním onemocněním
- v terminálním stadiu některých dalších onemocnění (chronické srdeční selhání, selhání ledvin, jaterní selhání)
↓Co je to hospic?

↑ Z latinského "hospitium", dům, který sloužil k ubytování poutníků. Nyní se slovem "hospic" označuje zařízení, které pečuje o umírajícího člověka, snaží se zmírnit či odstranit bolest a další nepříjemné projevy daného stavu. Umožňuje intenzivní a nerušený kontakt s rodinou a zajistí komfort "jako doma", což v nemocnici málokdy lze vytvořit už jen z důvodů čistě provozních.
↓Co je to domácí hospic - mobilní hospicová péče?

↑ Je to paliativní péče poskytovaná pacientovi v jeho domácím prostředí. Péči poskytuje tým, který tvoří lékaři (v našem případě smluvně zajištění konzultanti), sestry, ošetřovatelky, případně fyzioterapeuti. Dále je možno zapojit psychologa či duchovního. Péče je poskytována formou návštěv u pacienta v jeho domácím prostředí. Podmínkou je úzká součinnost ošetřujícího týmu s rodinou a blízkými.
↓Kde se vzalo slovo "paliativní" ?

↑ Z latinského palliare = přikrýt. Pallium je obdélníkový kus vlněné látky nošený v antice jako plášť, také insignie arcibiskupů připomínající šálu.
Zalézt do postele a přikrýt se dekou přináší komfort, utěšení.
Comforter (angl.) = utěšitel, ale také prošívaná deka nebo dudlík.
Pohoda duševní i fyzická se zajistí ...doma nejlíp.


mapa


Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Česká společnost hospicové péče ČSL JEP a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče vydali společné prohlášení, ve kterém se vymezili vůči mediálnímu výroku paní poslankyně Věry Procházkové, která v rozhovoru týkajícího se návrhu zákona o eutanazii uvedla, že by místem, kde by probíhala eutanazie, měl být mobilní hospic.
Ke stažení:


[ico pdf] Společné prohlášení k vyjádření poslankyně MUDr. Věry Procházkové (ANO 2011) (*.pdf 168 kB)pozadi_01.04.17_09.16.50
Domácí hospic
...doma nejlíp, z.ú.
IČO: 04840313
Spisová značka: 396 U 
vedená u Městského soudu v Praze
Den zápisu: 17. března 2016
sídlo:
Zelená 184, 289 32 Oskořínek
logo w3c