úvod  informace  kontakty  příběh  Proč a jak vzniko ...doma nejlíp


Pán s rakovinou žaludku v posledních dnech svého života. Jeho manželka se o něj stará, ale stav se nezvratně posouvá k smrti se všemi projevy, které k tomu patří. S dotazem, jestli se manžel nedusí, nemá bolesti a jestli je ještě možné nebo vůbec užitečné do něj dostat nějaké tekutiny, se snaží obrátit na praktického lékaře, který zrovna není k dispozici, tak volá záchrannou službu a trochu se bojí, aby manžela neodvezli do nemocnice.

Paní propuštěná z onkologie do péče manžela, pečovatelky jsou zajištěné, ale narážejí na nespolupráci jiného lékaře v léčbě všech těch nepříjemností provázejících umírání na rakovinu plic.

V obou případech bychom mohli čekat nějakého pohádkového hrdinu přijíždějícího ve voze záchranné služby, či chvátajícího s kufříkem na pomoc.

Je pořád dost nemocných lidí, ať smrtelně, či nikoli, kteří se ocitají v území nikoho. Léčba základního onemocnění přestává fungovat, pobyt v nemocnici ve vší úctě k ošetřujícímu personálu žádné terno, rodina si neví rady, i když by se chtěla starat, "dobrých" rad je vždy spousta, jako třeba že v případě zhoršení stavu odvézt zpátky do nemocnice a podobně.

Uvažovali jsme už před mnoha lety, jak se v problematice péče o smrtelně nemocné a umírající angažovat. I vznikl v rámci jedné malé středočeské nemocnice projekt, který by už od diagnózy onemocnění sloužil k nastavení léčby nepříjemných příznaků při zachování důstojnosti pacienta a s ohledem na jeho přání jej přenést plynule do domácí péče a zde být ku pomoci. Nakonec to dopadlo trochu jinak, vyměnilo se vedení nemocnice a z projektu zůstala další domácí sociální péče, což je jistě potřebné, ale od původního projektu dost daleko.

To, co se snažíme budovat, je služba domácí hospicové péče. Předpokladem je spolupráce rodiny a výsledkem je komfort člověka na konci života ve čtyřech kvalitách: zajištění pohody fyzické, tedy léčba příznaků doprovázejících toto životní období, dále pohody psychické, to znamená zbavit se zbytečné úzkosti, depresí, delirantních stavů s nemocí přicházejících. Pak je podstatná kvalita sociální: vyjednat pro rodinu nějakou tu korunu ze sociálního systému, s pacientem vymyslet, co je potřeba ještě zařídit, sepsat závěť, uzavřít třeba sňatek, aby partner nezůstal "ve štychu" [1]. A kvalita spirituální neznamená jen návštěvu faráře, ale třeba se s někým srovnat, poděkovat, omluvit se, smířit se. Může toho být hodně.

Poslední dobou jsme stále častěji kontaktováni z nemocnic, odkud by rádi pacienta propustili do domácí péče a chtěli by pro něj zajistit pokračování léčby příznaků doprovázejících konečné stádium onemocnění. My pak s rodinou zjistíme, co je třeba, pomůcky již nějaké k zapůjčení máme a nemusíme čekat, až (a jestli vůbec) pojišťovna schválí například polohovací postel nebo kyslíkový koncentrátor. Jsme v kontaktu se specialistou, který již s onemocněním nemůže nic dělat, ale pacienta nevypouští do území nikoho. Potkáme se s rodinou, která by nám mnohdy mohla dávat lekce v péči o bližního a se sestřičkami domácí péče, bez kterých si to nelze představit.

Opustili jsme pohádkového hrdinu pádícího s léky proti bolesti. Máme tým (lékař a sestra) hovořící s pacientem a jeho rodinou a řešící, o co se tady hraje, jak jsou rozdané karty a kolik času na hru máme. Jak to chce pacient, co si nepřeje, plány pro různé situace, jak to bude všechno možná vypadat, čeho se nesmíme leknout a na co bychom měli myslet a nezapomínat. koho volat, když si nevíme rady. Jindy stačí ubezpečení, že to, co rodina dělá, dobře dělá a že například převoz do nemocnice nemá smysl, byl by zbytečnou zátěží a nepřinesl pacientovi žádný benefit.

Snažíme se být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vzhledem k našim pracovním úvazkům je to obtížnější a byli bychom vděčni za finanční zdroj, který by umožnil zaplatit alespoň jednu sestřičku do plného provozu.

V roce 2018 jsme se starali a postarali o 32 pacientů.

Uspořádali jsme také benefiční hospicový běh. S organizací nám pomohla TJ Sokol Oskořínek a Obec Oskořínek. Vesnice, kde jsme celkem přirozeně s naším hospicovým působením začali, ačkoli jsme to ještě hospicovou péčí nenazývali. Lidu se sešlo hodně a přijeli i příbuzní pacientů, o které jsme se starali a s jejich pomocí je doma dochovali.

Pomoc praktická, emocionální, sdílená – základ komunitní péče. Posezení u piva, vzpomínání na své blízké a komentáře k dětem, které si hrají okolo - tak nějak bychom si komunitní život představovali a hospic jako jeho součást.

leden 2019


[1] podle kazuistiky Centra paliativní a podpůrné péče KARIM VFN Praha

pozadi_01.04.17_09.16.50